Un exemplu despre cum se poate promova un oraș sau o stațiune: ghidul Constanței și al Techirghiolului din perioada interbelică

Pentru dobrogenii pasionați de istoria locală, dar nu doar pentru ei, ghidul ilustrat al Constanței și al Techirghiolului, apărut în anul 1924, sub semnătura jurnaliștilor Th. Ionescu și I. N. Duployen, reprezintă o adevărată comoară. Un adevărat model despre cum ar trebui să arate un ghid turistic. Un model demn de urmat după cum scrie Orest Tafrali în prefață. Cuprinde tot ce și-ar dori să afle cineva despre Constanța și Techirghiolul din perioada interbelică și probabil că s-a bucurat de o reală prețuire atunci când s-a lansat.

Și este cu atât mai interesant cu cât abundă într-o mulțime de reclame, o adevărată sursă de documentare pentru cineva care și-ar dori să facă o cercetare despre publicitatea acelor vremuri.

„Constanța și Tekirghiolul. Ghid ilustrat pentru vizitatori 1924“, alcătuit de Th. Ionescu și I.N. Duployen, a văzut lumina tiparului la Constanța, la Institutul Grafic „Albania“.

Alcătuitorii (n.r. – Th. Ionescu și I. N. Duployen) tipărind opera lor, pe lângă realele servicii ce aduc tuturor vizitatorilor Constanței, îmbogățește literatura noastră atât de săracă în lucrări de acest gen și dă un model de mare valoare celor ce ar dori să-i imiteze pentru alte localități“, scria Oreste Tafrali.

constanta si tekirghiolul ghid ilustrat editie anastatica interior

De altfel, profesorul universitar Tafrali, dobrogean născut la Tulcea, pe 14 noiembrie 1876, în cuvântul-înainte face o elocventă prezentare a ghidului, dar și a autorilor.

Despre cei din urmă și munca lor scrie: „Alcătuitorii dovedesc că sunt niște adânci cunoscătorii al acestui oraș, pe care ni-l prezintă sub toate aspectele sale și reușesc să intereseze atât pe istoric și pe arheolog, atât pe geograf și pe etnograf, atât pe turist și pe escursionist, cât și pe cei ce vin la Constanța după afaceri sau băi.

Bogatul material, strâns cu multă conștiințiozitate de autori este foarte judicios împărțit în capitole și prezentat în chip atrăgător.

O descriere generală ne înfățișează Constanța modernă și împrejurimile ei atât din punct de vedere pitoresc și artistic, cât și din cel politic și economic.

Ni se dă de asemenea un rezumat al istoriei acestui străvechiu oraș hellenic, Tomis, ni se descrie ruinele sale și ni se arată însemnătatea lor pentru artă și istorie.

Dar  ceea ce face din cartea aceasta călăuza neprețuită este marele număr de informațiuni de tot felul, care ușurează în gradul cel mai înalt o călătorie de plăcere sau de afaceri la Constanța.

Lăudând virtuțile economice ale Ghidului, profesorul Tafrali continuă: „Negustorii vor găsi în acest volum un bogat și variat material economic, o descriere amănunțită a portului cu admirabilele sale instalațiuni, adrese ale marilor comercianți angrosiști sau detaliști, importatori sau exportatori, ale autorităților etc.

Excursioniștii și cei ce vin să petreacă vara la Constanța vor afla de asemenea în călăuza aceasta știri extrem de interesante privitoare la hoteluri, restaurante, localuri de petrecere, prăvălii de încredere, medici, avocați, tarife în vigoare pentru birji, automobile, șalupe, orariul plecării și sosirii trenurilor, a vapoarelor“.

constanta si tekirghiolul ghid ilustrat editie anastatica interior 2

În ghid sunt incluse și împrejurimile Constanței: Adamclisi cu monumentul și cetatea Tropaeum Traiani, Insula lui Ovidiu, moara de apă Mamaia, între lacul Siutghiol și mare „unde se poate face o plăcută excursiune“, având și un restaurant rustic „cu o vedere splendidă“, Canara, situată la șapte kilometri de oraș și legată de Port printr-o cale ferată exploatată de Serviciul Porturilor Maritime,  Cernavodă, Mangalia și Pantelimon (Ulmetum).

Ediția anastatică a lucrării „Constanța și Tekirghiolul. Ghid ilustrat pentru vizitatori 1924“, de Th. Ionescu și I.N. Duployen, a văzut lumina tiparului, în anul 2016, la Editura Next Book, la inițiativa Centrului Cultural Județean „Teodor T. Burada“, cu finanțarea Consiliului Județean Constanța.

Volumul face parte din expoziția itinerantă „Book Impact – Cartea Dobrogeană“, organizată de Centrul „Teodor T. Burada“, deschisă în perioada 27 septembrie-10 octombrie, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman“ Constanța și între 11 și 18 octombrie la Biblioteca Județeană „Panait Cerna“ Tulcea.

Din expoziție fac parte lucrările (ediții anastatice, dar nu numai):

Iată mai jos lista cărților, în ordinea cronologică a apariției edițiilor princeps:

 1. „Escursiune agricolă în Câmpia Dobrogei“, de Ion Ionescu (Bucuresci, Tiparul Tribunei Române, 1879; Constanța, Editura Next Book, 2019)
 2. „Informațiuni asupra Dobrogei. Starea ei de astăzi. Resursele şi viitorul ei“, de baronul d’Hogguer (Bucuresci, Editura Librăriei Socec, 1879; Constanța, Editura Next Book, 2019)
 3. „O călătorie în Dobrogia“, de Teodor T. Burada (Iași, Tipografia Națională Strada Alescandri, 1880; Constanța, 2014, 2019)
 4. „Ovidiu în exil. Descriere făcută în urma unei visite la Constanța, antica Tomi“, de Bruto Amante. Tradus din limba italiană de Celia Bruzzesi (București, Stabilimentul Grafic „I. V. Socecu”, 1885; ; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 5. „Simion Licinski, banditul din Dobrogea“, de Zamfir Filoti (extras din ziarul „Românulu“, București, Tipografia „Românulu“, V.C. A. Rosetti, 1889; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 6. „Excursiuni în Dobrogea“, de Ion P. Licherdopol (București, Institutul de Arte Grafice „Carol Gobl”, furnizor al Curții Regale, 1900; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 7. Contribuțiuni istorice și numele de Dobrogea“, de Virgil Andronescu (Constanța, Tipografia „Ovidiu” H. Vurlis, 1901; Editura Next Book Constanța, 2018)
 8. „Amintiri din Dobrogea“ , de Al. Malcoci-Petrescu, avocat în Constanța (Constanța, Tipografia „Aurora”, Frații Grigoriu, 1901; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 9. Un dobrogean de baștină despre Dobrogea“, de Constantin D. Benderly (Tipografia G. A. Lăzăreanu, Bucuresci, 1903, ; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 10. „Constanța pitorească cu împrejurimile ei. Călăuză descriptivă cu ilustrații“, de Ioan Adam (Bucureşti, Editura Minerva, 1908; Constanța, Editura Next Book, 2016)
 11. Constanța și Tekirghiolul. Ghid ilustrat pentru vizitatori 1924“, de de Th. Ionescu și I.N. Duployen (Constanța, Institutul Grafic „Albania”, 1924; Constanța, Editura Next Book, 2016)
 12. „Povestea neamului românesc“, de I. Popescu-Băjenaru (București, Editura „Cartea românească” S.A., 1925; ; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 13. „Zile cernite, zile de nădejde“, de Const. N. Sarry (Constanța, Institutul de Arte Grafice al ziarului „Dobrogea Jună”, 1927; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 14. „Dobrogea. O țară din povești. Vol I“, de I. Simionescu (București, Editura „Cartea românească”, 1928; Constanța, Editura Next Book, 2015)
 15. „Cât trebuie să știe oricine despre Dobrogea. Trecutul, prezentul, viitorul“, de Apostol D. Culea (București, Editura Casei Școalelor, 1928; Editura Next Book Constanța, 2019)
 16. „Antologia Dobrogei, prozatori și poeți, cu prilejul cincantenarului“ (București, Editura Casei Școalelor, 1928; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 17. „Cutreierând Dobrogea meridională“, de dr. R. I. Călinescu (București, Editura Adevărul, 1935; Constanța, Editura Next Book, 2019)
 18. Dobrogea românească“, lucrare îngrijită de Elsa și G. Dimitriu-Serea (Editura „Acțiunea românească”, 1938; Editura Next Book Constanța, 2017)
 19. „Școala românească dobrogeană de la înființare până la 1938. Monografie. Istoric, documente, diagrame“, de Vasile Helgiu (Constanța, Institutul de
  Arte Grafice „Albania”, septembrie 1938; Constanța, Editura Next Book, 2019)
 20. „România cum era până la 1918. Vol. II. Moldova și Dobrogea“, de Nicolae Iorga (București, Așezământul tipografic „Datina Românească”, Vălenii-de-Munte, Prahova, 1940; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 21. „Studiu monografic asupra comunei Ferdinand I (Caramurat) jud. Constanța“, de P-Va Gh. Pușcașu și Gh. M. Pușcașu (Constanța, Tipografia „Lucrătorii asociați”, 1942; ; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 22. „Mocanii în Dobrogea“, de D. Șandru (Institutul de Istorie Națională din București, 1946; ; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 23. „Album arheologic. Muzeul Regional al Dobrogei“, de Ioan Micu (Constanța, Tipografia „Lucrătorii asociați”, 1948; Constanța, Editura Next Book, 2017)
 24. „Dobrogea“, de dr. C. Brătescu, profesor la Universitatea din Cernăuți din colecția„Cunoștințe folositoare din lumea largă”, Seria C. „Din lumea largă. Sub directiva redacțională a d-lui prof, universitar I. Simionescu”, nr. 7 (f.a; Constanța, Editura Next Book, 2017)
 1. „Valori ale culturii de masă în Dobrogea. Școala Populară de Arte și Meserii Constanța“, de Aurelia Lăpușan, Ștefan Lăpușan (Constanța, Editura Dobrogea, 2009)
 2. „Sub semnul unirii. Dobrogea. Centenarul Marii Uniri, 140 ani de la revenirea Dobrogei la țară. 630 de ani de la unirea Dobrogei cu Țara Romînească sub sceptrul lui Mircea cel Bătrân“ (ediție specială revista „Datina“, 2016)
 3. „Satul dobrogean de la Dunăre în oglinda timpului“, de Aurelia Lăpușan (Constanța, Editura Next Book, 2019)
 4. „Comorile uitate ale Dobrogei“ (Constanța, Editura Next Book, 2020).

Proiectul editorial cu volume anastatice a fost lansat sub directoratul Doinei Voivozeanu fiind coordonat de conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan, iar actualului director interimar al Centrului Cultural „Teodor T. Burada“, Ștefania-Laura Abibula-Stroe, îi revine meritul de a reuni aceste realizări sub genericul „Book Impact – Cartea Dobrogeană“.

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *