„Muzeul de Artă Populară Constanța. Istoric. Colecții. Expoziție“, un volum cu valoare de document

Cei care doresc să afle informații inedite și detaliate despre Muzeul de Artă Populară Constanța vor avea la dispoziție, în curând, un volum care surprinde evoluția cercetării etnografice din Dobrogea (înainte de 1878 până în prezent), precum și etapele constituirii și dezvoltării colecțiilor acestei instituții de cultură reprezentative pentru spațiul tomitan.

Volumul „Muzeul de Artă Populară Constanța. Istoric. Colecții. Expoziție“, purtând semnătura directorului instituției, Maria Magiru, a apărut recent, în condiții grafice deosebite, la prestigioasa Editură „Monitorul Oficial“.

Lucrarea va fi lansată într-un cadru festiv, atunci când contextul epidemiologic va permite acest lucru, și tot atunci cei interesați pot intra în posesia tomului.

Volumul prezintă în șapte capitole distincte evoluția cercetării etnografice în Dobrogea, pornind de la documente de arhivă și presa veche până la constituirea și dezvoltarea colecțiilor Muzeului de Artă Populară Constanța.

Un loc special îl ocupă cercetarea de teren din satele dobrogene, care s-a desfășurat între anii 1972-1985, cu achiziții reprezentative pentru români, aromâni, turci, tătari, bulgari, ruși lipoveni, germani, greci și armeni.

Începând cu anul 1986, cercetarea s-a extins în toate zonele etnografice ale țării, astfel încât colecțiile Muzeului de Artă Populară s-au îmbogățit considerabil, instituția de cultură devenind de cuprindere națională. Acest aspect se reflectă și în capitolul care prezintă expoziția permanentă, structurată pe colecții: icoane pe sticlă, obiecte de cult și icoane pe lemn, meșteșugul prelucrării metalelor, prelucrarea artistică a lemnului, ceramică, țesături pentru decorul interiorului, costum popular de sărbătoare, podoabe și altele“, se arată pe pagina de Facebook și pe site-ul instituției de cultură.

În cuvântul-înainte al lucrării, prof. univ. dr. Ioan Opriș rezumă în doar câteva cuvinte efortul care a stat la baza realizării volumului: „Această prezentare de-a dreptul panoramică făcută aici de dr. Maria Magiru exprimă nu doar un efort sistematic asupra cercetării și înțelegerii culturii și civilizației țărănești, ci și o evaluare optimistă a rolului acestora de a servi ca resurse în progresul națiunii. Satul tradițional, țăranul și creația artistică a acestuia – bine înțelese și asumate ca părți ale identității specifice – pot asigura stabilitatea și dezvoltarea societății românești. Mai adăugăm că s-a făcut cercetarea îndelungă și sistematică din care a rezultat Muzeul – cartea de față, o redă desigur într-o formulă restrânsă – în temeiul metodologiei monografierii, instituită de sociologia gustiană”, scrie prof. univ. dr. Ioan Opriș în cuvântul-înainte al volumului.

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *