„Comorile uitate ale Dobrogei“, antologie de folclor dobrogean, de la Teodor Burada la Dumitru Galavu

În încercarea de a aduna laolaltă producții folclorice reprezentative pentru spațiul dintre Dunăre și Mare, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada“ a editat în anul 2020 antologia „Comorile uitate ale Dobrogei“.

Lucrarea de 152 de pagini, bogat ilustrată cu fotografii din colecția Centrului Cultural, reunește
folclor dobrogean (colinde, doine, hore, jocuri ș.a.) cules, de-a lungul timpului, de Teodor T. Burada, Pompiliu Pârvescu, Preda Ionescu, Nicu Irimia Munteanu și Dumitru Galavu.

Pe lângă transcrierea acestor producții folclorice, cititorul va găsi în filele lucrării „Comorile uitate ale satului dobrogean“ portretele culegătorilor de folclor, precum și contextul în care aceștia și-au desfășurat activitatea.

Bibliografia folclorului Dobrogei nu este la fel de bogată în comparație cu a celorlalte provincii. Risipitori și uneori prea generoși cu alții, dobrogenii par a fi neglijat să-și umple cufărul de zestre cu producțiile proprii. Cu atât mai mare este astăzi dorința de a nu se mai pierde nimic din truda unor folcloriști, deseori autodidacți, a celor care au pus râvnă și pasiune, dar și autenticitate, în culegerea și păstrarea acestor comori ale Dobrogei. Ceea ce motivează apariția acestei lucrări“, se arată în cuvântul-înainte al lucrării.

Punct de plecare în acest demers este culegerea de folclor a lui Teodor Burada (1839-1923), „O călĕtorie în Dobrogia“, lucrare tipărită în 1880, în care se regăsesc un plugușor, 18 colinde, 17 „cântice bătrînești”, nouă doine, 18 strigături, trei bocete și cinci descântece.

Profesorului dobrogean Pompiliu Pârvescu (1883-1944), născut în localitatea Cartal, Vulturu, în prezent, îi revine meritul de a înregistra în anul 1901, cu ajutorul fonografului, „dansurile  dintr-o parte a Dobrogei și aproape toată literatura folclorică ce s-a creat în jurul horelor noastre“. Culegerea a fost publicată în 1908 cu titlul „Hora din Cartal“,  în colecția Academiei Române „Din vieața poporului român“. Transcrierile melodiilor de pe cilindrii de fotograf au fost realizate de profesorul Constantin M. Cordoneanu.

După cum se arată în referatul lui Ion Bianu către Academia Română, lucrarea cuprinde pe lângă Hora din Cartal, datini, legende, cimilituri și… nunta.

„Un document al artei populare dobrogene“

În perioada interbelică, între anii 1928-1938, preotul Preda Ionescu (1902-1979) din Constanța a cules din satele și comunele din dobrogene o serie de strigături, colinde și balade. Pe cele din urmă le-a tipărit, pe propria cheltuială, în anul 1939,  într-o broșură intitulată „Balade dobrogene“, apărută la Editura „Luceafărul“ din București, în 100 exemplare, „pentru a fi distribuite gratuit preoților și învățătorilor din Dobrogea (județele Constanța și Tulcea), în scopul de a-i antrena în cercetarea și culegerea materialului de folclor, ca după aceea, adunat la un loc întreg materialul cules și triat după gen, să fie publicat într-un mare volum, ca un document al artei populare dobrogene“. Din păcate, planul preotului a fost zădărnicit din cauza izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial.

În anul 1960, materialul folcloric cules, aprox. 100 piese, i-a fost refuzat a fi publicat, deoarece ceea ce s-a publicat înainte de 1945 „nu prezintă prea mare importanță și deci nu se poate tipări“, după cum preciza într-o „Mărturisire“, datată 1966.

Se înțelege că folclorul este o apă curgătoare, care trece prin multe locuri pe care le străbate, dar îmbracă haina specifică a regiunei respective unde s-a încetățenit; din acest punct de vedere socot că este un document istoric destul de important pentru istoria națiunei respective, al vieții social-politice și al dezvoltării culturale a poporului, pentru care motiv, pentru a nu se pierde trimit materialul cules Institutului de Folclor al Academiei Române“, mai scria preotul Preda Ionescu în „Mărturisirea“ din 1966.

Redactorul coordonator al volumului „Comorile uitate ale Dobrogei“ este Aurelia Lăpușan, consilier editorial, Alina Onel și contributor, Laura Parfinov.

„Book Impact – Cartea Dobrogeană“

Volumul „Comorile uitate ale Dobrogei“ face parte din expoziția itinerantă „Book Impact – Cartea Dobrogeană“, organizată de Centrul „Teodor T. Burada“, în care se găsesc și 24 de ediții anastatice care au ca notă comună Dobrogea, după cum urmează:

 1. „Escursiune agricolă în Câmpia Dobrogei“, de Ion Ionescu (Bucuresci, Tiparul Tribunei Române, 1879; Constanța, Editura Next Book, 2019)
 2. „Informațiuni asupra Dobrogei. Starea ei de astăzi. Resursele şi viitorul ei“, de baronul d’Hogguer (Bucuresci, Editura Librăriei Socec, 1879; Constanța, Editura Next Book, 2019)
 3. „O căletorie în Dobrogia“, de Teodor T. Burada (Iași, Tipografia Națională Strada Alecsandri, 1880; Constanța, 2014, 2019)
 4. „Ovidiu în exil. Descriere făcută în urma unei visite la Constanța, antica Tomi“, de Bruto Amante. Tradus din limba italiană de Celia Bruzzesi (București, Stabilimentul Grafic „I. V. Socecu”, 1885; ; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 5. „Simion Licinski, banditul din Dobrogea“, de Zamfir Filoti (extras din ziarul „Românulu“, București, Tipografia „Românulu“, V.C. A. Rosetti, 1889; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 6. „Excursiuni în Dobrogea“, de Ion P. Licherdopol (București, Institutul de Arte Grafice „Carol Gobl”, furnizor al Curții Regale, 1900; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 7. Contribuțiuni istorice și numele de Dobrogea“, de Virgil Andronescu (Constanța, Tipografia „Ovidiu” H. Vurlis, 1901; Editura Next Book Constanța, 2018)
 8. „Amintiri din Dobrogea“ , de Al. Malcoci-Petrescu, avocat în Constanța (Constanța, Tipografia „Aurora”, Frații Grigoriu, 1901; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 9. Un dobrogean de baștină despre Dobrogea“, de Constantin D. Benderly (Tipografia G. A. Lăzăreanu, Bucuresci, 1903, ; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 10. „Constanța pitorească cu împrejurimile ei. Călăuză descriptivă cu ilustrații“, de Ioan Adam (Bucureşti, Editura Minerva, 1908; Constanța, Editura Next Book, 2016)
 11. Constanța și Tekirghiolul. Ghid ilustrat pentru vizitatori 1924“, de Th. Ionescu și I.N. Duployen (Constanța, Institutul Grafic „Albania”, 1924; Constanța, Editura Next Book, 2016)
 12. „Povestea neamului românesc“, de I. Popescu-Băjenaru (București, Editura „Cartea românească” S.A., 1925; ; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 13. „Zile cernite, zile de nădejde. Scrisori din captivitate“, de Const. N. Sarry (Constanța, Institutul de Arte Grafice al ziarului „Dobrogea Jună”, 1927; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 14. „Dobrogea. O țară din povești. Vol I“, de I. Simionescu (București, Editura „Cartea românească”, 1928; Constanța, Editura Next Book, 2015)
 15. „Cât trebuie să știe oricine despre Dobrogea. Trecutul, prezentul, viitorul“, de Apostol D. Culea (București, Editura Casei Școalelor, 1928; Editura Next Book Constanța, 2019)
 16. „Antologia Dobrogei, prozatori și poeți, cu prilejul cincantenarului“, întocmită de Al. Lascarov Moldovanu și Apostol D. Culea (București, Editura Casei Școalelor, 1928; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 17. „Cutreerând Dobrogea meridională“, de dr. R. I. Călinescu (București, Editura Adevărul, 1935; Constanța, Editura Next Book, 2019)
 18. „Școala românească dobrogeană dela înființare până la 1938. Monografie. Istoric, documente, diagrame“, de Vasile Helgiu (Constanța, Institutul de
  Arte Grafice „Albania”, septembrie 1938; Constanța, Editura Next Book, 2019)
 19. Dobrogea românească“, lucrare îngrijită de Elsa și G. Dimitriu-Serea (Editura „Acțiunea românească”, 1940; Editura Next Book Constanța, 2017)
 20. „România cum era până la 1918. Vol. II. Moldova și Dobrogea“, de Nicolae Iorga (București, Așezământul tipografic „Datina Românească”, Vălenii-de-Munte, Prahova, 1940; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 21. „Studiu monografic asupra comunei Ferdinand I (Caramurat) jud. Constanța“, de Paraschiva Gh. Pușcașu și Gheorghe M. Pușcașu (Constanța, Tipografia „Lucrătorii asociați”, 1942; ; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 22. „Mocanii în Dobrogea“, de D. Șandru (Institutul de Istorie Națională din București, 1946; ; Constanța, Editura Next Book, 2018)
 23. „Album arheologic. Muzeul Regional al Dobrogei“, de Ioan Micu (Constanța, Tipografia „Lucrătorii asociați“, 1948; Constanța, Editura Next Book, 2017)
 24. „Dobrogea“, de dr. C. Brătescu, profesor la Universitatea din Cernăuți din colecția„Cunoștințe folositoare din lumea largă”, Seria C. „Din lumea largă. Sub directiva redacțională a d-lui prof, universitar I. Simionescu”, nr. 7 (f.a; Constanța, Editura Next Book, 2017)
 1. „Valori ale culturii de masă în Dobrogea. Școala Populară de Arte și Meserii Constanța“, de Aurelia Lăpușan, Ștefan Lăpușan (Constanța, Editura Dobrogea, 2009)
 2. „Dobrogea.Sub semnul Unirii. Centenarul Marii Uniri, 140 ani de la revenirea Dobrogei la țară. 630 de ani de la unirea Dobrogei cu Țara Românească sub sceptrul lui Mircea cel Bătrân“ (ediție specială revista „Datina“, 2018)
 3. „Satul dobrogean de la Dunăre în oglinda timpului“, de Aurelia Lăpușan (Constanța, Editura Next Book, 2019)
 4. „Comorile uitate ale Dobrogei“ (Constanța, Editura Next Book, 2020).

Expoziția itinerantă „Book Impact – Cartea Dobrogeană“ a fost deschisă în perioada 27 septembrie-10 octombrie, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman“ Constanța,  apoi la Biblioteca Județeană „Panait Cerna“ Tulcea, între 11 și 18 octombrie după care, în perioada 24-31 octombrie a putut fi văzută la Biblioteca Națională a României.

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *